VERKSTEDET SETT ORD PÅ DANSEN

I prosjektet Sett ord på dansen får kursdeltakerne

- se en danseforestilling og lære seg deler av koreografien av koreografen

- lære å sette ord på dans sammen med en forfatter og scenekunstanmelder

En gjennomføring av prosjektet Sett ord på dansen tar til sammen tre skoletimer. Verkstedet resulterer i en anmeldelse som kan publiseres på denne hjemmesiden. Den kan også skrives ut og henges opp i klasserommet.

Målet med verkstedet er ikke at elevene skal lære seg å skrive anmeldelser, men i verkstedet benyttes anmelderformen som verktøy til å se dans og sette ord på egen opplevelse. I tillegg får elevene  et konkret resultat å se tilbake på, i form av en anmeldelse som de har skrevet sammen med verkstedholder.

 

1. time verksted

Denne økten tar for seg de ulike delene som en danseforestilling kan bestå av. Klassen introduseres for ulike verktøy som kan brukes når en ser på dans, og elevene forberedes på å oppleve en danseforestilling.

 

2. time forestillingen

I denne økten får klassen se en danseforestilling.

Skoleåret 2016/2017 er det forestillingen Oppdageren, og den spilles i elevenes eget klasserom.

 

3. time verksted

Forestillingsopplevelsen bearbeides fysisk gjennom at elevene får prøve ut deler av forestillingen, og verbalt gjennom diskusjon om hva de har sett. Verktøyene som ble introdusert i første økt tas i bruk for å formulere innholdet i anmeldelsen.

 

I løpet av dagen har elevene fått:

- se dans

- danse selv

- beskrive dans

- reflektere rundt deres egen opplevelse av dansen

- skape tekst om dans

 

 

Prosjektet er realisert med støtte fra Den kulturelle skolesekken i Tromsø. Skoleåret 2016/2017 er prosjektet ute på turné gjennom Den kulturelle skolesekken i Tromsø kommune.